top of page
Търсене

Видове фотоволтаични системи. Как работят, какви са предимствата и недостатъците им?


Видове фотоволтаични системи

Соларните системи за ток са все по-популярни източници на чиста и възобновяема енергия, които намаляват зависимостта ни от изкопаеми горива и намаляват неблагоприятните емисии в околната среда. Тези системи използват слънчевата светлина и я превръщат в електричество или топлина, което може да се използва за захранване на домове, бизнеси и промишленост. Съществуват различни видове соларни системи, класифицирани по типа свързаност, като най-популярните са хибридни системи, автономни системи и мрежови системи.Автономни (независими) фотоволтаични системи


Автономни соларни фотоволтаични системи

Автономните соларни системи, наричани още изолирани соларни системи, не са свързани към електрическата мрежа. Те се използват обикновено в отдалечени райони, където достъпът до мрежата е ограничен или твърде скъп. Тези системи също могат да бъдат намерени в къмпинги или хижи в планините.


Как работят:

 • Фотоволтаичните панели генерират електричество от слънчевата светлина.

 • Токът се съхранява в батерии за последваща употреба.

 • При нужда, токът от батериите се използва за захранване на електрическите устройства.

Предимства:

 • Пълна независимост от електрическата мрежа.

 • Възможност за използване на слънчевата енергия дори на труднодостъпни места.

Недостатъци:

 • Ограничено количество съхраняема енергия в батериите, което може да доведе до ограничения в ежедневната употреба.

 • По-високи разходи за батериите и поддръжка.


Мрежови фотоволтаични системи


Мрежови соларни фотоволтаични мрежи

Мрежовите соларни системи, известни още като "онгрид" системи, са свързани към обществената електрическа мрежа. Те работят като допълващ източник на енергия към електрическата мрежа на доставчика. Когато соларната генерация е достатъчна, системата предоставя енергия на мрежата, като собственика получава обезщетение за произведената енергия спрямо договорените тарифи.


Предимства:

 • Възможност за продажба на излишната електроенергия на обществената мрежа.

 • Не се изискват скъпи батерии за съхранение на енергия.

Недостатъци:

 • Зависимост от електрическата мрежа; системата спира да работи при прекъсване на захранването от мрежата. (за съхранение на енергия се използват батерии).

 • Ограничения при извършване на работи по обслужване или ремонт на мрежовата система.

Има и още един тип мрежови системи. Те не са свързани с електропреносната мрежа (не подават ток обратно към нея) и не включват батерии. Това са най-евтините и лесни за направа системи, тъй като не изискват свързване с мрежата или съхраняване на енергия. При тях особеното е, че отдават ток само когато слънцето грее. В момента в който спре, електрозахранването също спира.


Предимства:

 • Бюджетно ориентирана инвестиция. Възможно най-ниските разходи за инсталацията.

 • Най-лесна за пускане в употреба, тъй като не изисква одобрителни процеси.

 • Спестява голяма част от сметките за ток. Особено във времето на оптималното производство на ток.

Недостатъци:

 • Достъп до електроенергия само в светлата част на деня.

 • Наложително е да има и друг тип електрозахранване. Зависимост от 2 типа електроподаване.


Хибридни фотоволтаични системи


Хибридни фотоволтаични соларни мрежи

Хибридните соларни системи са комбинация от фотоволтаични (PV) панели и батерии за съхранение на енергия. Тези системи са предназначени да работят както на независим режим, така и свързани към електрическата мрежа. Когато слънчевата светлина е достатъчна, системата генерира електричество, което задвижва консуматорите в дома и съхранява излишната енергия в батериите. Ако соларната генерация е недостатъчна, например през нощта или при лошо време, системата автоматично се превключва към захранване от батериите. Това осигурява непрекъснато захранване и автономност, като в същото време може да се използва и мрежовото захранване при необходимост.


Предимства:

 • Автономност и независимост от мрежата, което е полезно в области с нестабилна електрическа мрежа или при често възникващи прекъсвания в захранването.

 • Възможност за използване на собствената съхранена енергия, когато тарифите на електроенергията са по-високи.

Недостатъци:

 • По-високи разходи за батериите и системата за управление на заряд/разряд на батериите.

 • Изисква по-сложна инсталация и поддръжка.


В заключение, соларните системи по типа свързаност предлагат различни предимства и недостатъци. Изборът на най-подходящата система зависи от конкретните нужди на потребителя, наличието на електрическа мрежа и бюджета за инсталация и поддръжка. Все повече хора откриват предимствата на чистата енергия, която слънцето ни предоставя, и затова соларните системи намират широко приложение в домовете и индустрията.

Последни публикации

Виж всички

Comentarios


bottom of page